Cenníky

 OmietkyCena
 Sádrová 12 € / m2
 Vápencovocementová 10,5 € / m2
 Jadrová 10 € / m2

Ceny omietok sú uvádzané do hrúbky 1,5cm/m2 .

Pre kompletnú cenovú ponuku nás kontaktujte a po obhliadke stavby a zmeraní nerovností vám do 24h zašleme kompletnú cenu

ktorá nebude prekročená.